Acasă

scut-costaricaCamera de Comerț si Industrie Romania – Costa Rica este o organizație care s-a înfințat din inițiativa unor firme din Costa Rica și Romania interesate în a se apropia și a dezvolta colaborarea comercială, tehnologică, economică și culturală între cele două state. Suntem la început de drum și ne vom dezvolta ca organizație de afaceri care dorește să ofere mai multe servicii și sprijin pentru a promova comerțul exterior dintre cele doua state.

Potențialul economic al celor două țări – Costa Rica si România – este de o imensă valoare pentru dezvoltarea unei cooperări economice și comerciale mult mai apropiate dintre ele. Camera de Comerț si Industrie Romania – Costa Rica si-a propus să fie un Forum activ pentru afacerile bilaterale. Noi dorim să fim podul de întâlnire al celor interesați în realizarea acestui scop.

 Multe companii românești sunt, în Uniunea Europeana, între cele mai competitive tehnic și prin costuri de producție, ca furnizori de piese, subansamble, părți componente și prestatori de servici inginerești cu mare succes. Companiile românești sunt furnizoarele unor recunoscute companii europene ca Renault, Siemens, Ford, și in diverse alte sectoare industriale Noua Cameră de Comerț si Industrie Romania Costa Rica, va contribui fără îndoială, la o amplificare a relațiilor comerciale între cele două țări, la mai buna cunoaștere reciprocă a potențialului lor economic, deschizând oportunități mai bune de afaceri, spre binele si prosperitatea acestor firme și implicit a cetățenilor din cele doua țări.